Vi skaber gensidig værdi

Det mener vi med gensidig værdi

Gensidig værdi er for os at udvikle talenter og samtidigt sikre livskvalitet i dagligdagen.

Vi tager udgangspunkt i træningsmetoder og afvikling af kampe efter skandinaviske værdier.

Vores elitespillere skal være med til at tiltrække og fastholde en stor og stærk ungdomsafdeling ved at være forbillede for ungdommen.

Klubben HH Elite skal drives på en sund økonomi, hvilket betyder at økonomi er vigtigere end sportslige resultater.

HH Elite skal være bindeled mellem uddannelsesinstitutioner og sport.

HH Elite skal være med til at profilere Horsens som en attraktiv idrætsby og dermed være med til at fastholde og tiltrække borgere.

Vision

Udvikle det forretningsmæssige aspekt og i højere grad sikre at vi skaber værdi for vores sponsorer, både på kort og på lang sigt. Vi skal sikre, at de virksomheder, der støtter op omkring HH Elite, får mest mulig værdi for deres sponsorat.

Mål

Udvikling af et prospekt der er af forretningsmæssig så høj en kvalitet, at det kan præsenteres i vores henvendelse til virksomhederne. Vi vil skabe et indhold der tilgodeser flest mulige sponsorer, men samtidig gør det muligt at eksekvere for en klub af vores størrelse med udgangspunkt i Forums faciliteter. Alle aktiviteter skal ske med udgangspunkt i det nuværende fundament i klubben (bredde og divisions-håndbold). HH Elite prospekt skal være fyldestgørende og interessant for flest mulige virksomheder. 

 

En historie med op- og nedture

Vi har taget en masse initiativer, der skaber et højere niveau på alle områder.

2010 var et sorgens år for håndbolden i Horsens. Her rykkede Horsens Håndboldklub ud af ligaen efter mange år på højeste niveau og det blev endnu værre, da klubben blev tvangsnedrykket fra 1. division før sæsonen 2011/12, fordi de ansvarlige ikke havde indbetalt deltagergebyret til 1. division.

    Nye koste har fejet i Horsens Håndboldklub i et stykke tid, og nu er direktør Jørgen Møllers initiativ ved at bære frugt.

    Målsætningen for sæson 2024/25 er at kvalificere sig til slutspillet i Kvindeligaen og dermed undgå det kvalifikationsspil, vi har været en del af de seneste to sæsoner.

bubble