Udnævnelse i HH Elite - foto Inhouse Studio

17.06.24

Her er Jørgen Møllers pressemeddelelse:

Sidste sommer annoncerede jeg ansættelsen af Simon Lindhardt som kommerciel ansvarlig i HH Elite A/S. Samtidig løftede jeg sløret for at Simon ville blive udnævnt til direktør her i sommer.

Det er derfor en fornøjelse at vi – bestyrelsen i HH Elite A/S - nu kan meddele at Simon Lindhardt pr. 1. juli 2024 udnævnes til Sports- og kommerciel Direktør i HH Elite A/S.

Simon indgår samtidig i ejerkredsen og bestyrelsen for HH Elite A/S.

Det betyder at Simon har det totale ansvar for medarbejderne samt alle indtægter og udgifter.
Simon vil være den I møder som vært ved vore erhvervsnetværksmøder og VIP arrangementer.
Han vil også være den primære person når tiden er til gentegning af sponsorater samt ved nytegning.

For mit eget vedkommende vil jeg stadig være en del af HH Elite A/S og fortsætte som administrativdirektør men hvor mit fokus vil være at holde orden på de indre linjer.

Hvilket i praksis betyder:
Budgetlægning og økonomisk opfølgning.
Sikre at forsikringer, samarbejde med det offentlige og Tophåndbold, søgning om sygedagpenge/barsel mm. følger de opsatte regler for disse.
Dertil vil jeg have en betydende rolle ift. samarbejde med vore frivillige.
Endelig vil jeg naturligvis sammen med Lone være en del af HH Elite både som ejer, bestyrelsesmedlem men også være omkring alle vore arrangementer.

Med ovenstående er vi langt med generationsskiftet i HH Elite med Simons nye rolle og min lidt tilbagetrukne rolle.

Hvor længe Lone og jeg bliver ved afhænger at lyst og helbred samt ikke mindst at vi stadig kan gøre en forskel.

De bedste hilsner

Jørgen