Horsens Håndbold gør sig også økonomisk klar til håndboldligaen

HH Elite A/S fordobler egenkapitalen

Pr. dags dato er HH Elite A/S ejet med 50% til Lone og Jørgen Møller og 50% til Højmarksvej Holding v/Lise og Henning Jørgensen
Parterne ønsker ikke at oplyse transaktionens størrelse.

For fortsat at sikre at Horsens Håndbold kan leve op til DHF´s krav til kontraktklubber, samt sikre den nødvendige arbejdskapital er
Højmark Holding gået ind i HHElite med ny egenkapital.

HHElite har i dag 10 spillere på kontrakt og efterhånden som lønsummen vokser – vokser også kravet til egenkapital fra DHF´s side.
Omlægningen fra forenings regi til professionelt regi gør også at økonomien vokser med deraf øget behov for arbejdskapital.

Jørgen Møller udtaler:
HHElite A/S har efterhånden nået et økonomisk omfang som er vanskeligt at løfte i privat regi. Sårbaren er også stor når hele det økonomiske fundament ligger hos en privatperson.
Det har derfor været vigtige for os (Lone og jeg) at styrke økonomien ved at få yderligere en partner med ind.
Derfor er det en stor glæde, og med stolthed, at vi hermed kan offentliggøre at Højmark Holding v/ Lise og Henning Jørgensen pr. dags dato indgår som ligeværdige partner i HHElite.
Lise og Henning har stort set fra dag 1 i HHElite´s levetid været en væsentlig partner for os. Økonomisk voksende hen over perioden og her den sidste sæson også som en del af bestyrelsen i HHElite.
Vi har på alle måder et fantastisk samarbejde som vi glæder os til at fortsætte i et ligeværdigt partnerskab.

Vi VIL i ligaen og hermed er også de økonomiske sten på vejen fjernet.

Lise og Henning Jørgensen udtaler:
Vi har stor beundring og respekt for det arbejde, som Lone og Jørgen har lagt i HHElite. Det er en stor og prisværdig ambition, at ville bringe elitehåndbolden tilbage til Horsens.
Vi har fulgt klubben de seneste 2 år, og har kunnet se, at et ”løft” var nødvendig for, at kunne opfylde disse ambitioner. Det kræver store ressourcer, og dem er vi villige til, sammen med en fremtidig udvidet kreds af sponsorer, der har de samme ambitioner som klubben, at bidrage væsentlig til.
Vores hjerte brænder for håndbolden i Horsens, så ”Horsens lad os sammen få elitehåndbolden tilbage.”

Sammen vinder vi i Horsens

Evt. spørgsmål kan rettes til Jørgen Møller på +45 2529 7275 eller Henning Jørgensen på +45 2016 5474

Venlig hilsen

Jørgen Møller